Vörösmarty Mihály – Szép Ilonka

Vörösmarty Mihály – Szép Ilonka

*

A vadász ül hosszú méla lesben,

Vár felajzott nyílra gyors vadat,

S mind fölebb és mindig fényesebben

A serény nap dél felé mutat.

Hasztalan vár; Vértes belsejében

Nyugszik a vad, hűs forrás tövében.

*

A vadász még lesben ül sokáig,

Alkonyatól vár szerencsejelt:

Vár feszülten a nap áldozatáig,

S ím a vért szerencse megjelent:

Ah de nem vad, könnyü kis pillangó,

S szép sugár lány, röpteként csapongó.

*

„Tarka lepke, szép arany pillangó!

Lepj meg engem, szállj rám kis madár;

Vagy vezess el merre vagy szállandó

Ahol a nap nyugovóba jár.”

Szól siramlik, s mint az őz futása,

Könnyű s játszi a lány illanása.

*

“Istenemre!” szóla felszökelve

A vadász: “ez már királyi vad!”

És legottan, minden mást feledve,

Hévvel a lány nyomdokán halad.

Ő a lányért, lány a pillangóért,

Versenyeznek tündér kedvtelésért.

*

“Megvagy!” így szól a leány örömmel,

Elfogván a szállongó lepét;

“Megvagy!” így szól a vadász gyönyörrel,

A leányra nyújtja job kezét;

S rezzent kézből kis pillangó elszáll;

A leány rab szép szem sugaránál.

*

Áll-e még a vén Peterdi háza?

Él-e még a régi harc fia?

Áll a ház még, bár fogy gazdasága

S telt poharánál ül az ősz maga.

A sugar lány körben és a vendég;

Lányszemében csábitó varázs ég.

*

S Hunyadiért, a kidőlt dicsőért

A kupák már felvillantanak,

Ősz vezére s a hon nagy nevéért

A vén bajnok könnyei hulltanak:

Most könnyüi, vére hajdanában

Bőven omlott Nándor ostromában.

*

“Húnyt vezérem ifjú szép sugára”

Szól az ősz most “éljen a király!”

A vadásznak vér tolúl arcára

S még kupája illetetlen áll.

“Illetetlen mért hagyod kupádat?

Fogd fel, gyermek, és kövesd apádat.

*

Mert apád én kétszer is lehetnék,

És ha ittam, az nincs cenkekért;

Talpig ember akit én említék,

Nem gyaláz meg ő oly hősi vért!”

S illetődve s méltóság szemében,

Kél az ifjú tölt pohár kezében:

*

“Éljen hát a hős vezér magzatja,

Addig éljen, míg a honnak él!

De szakadjon élte pillanatja,

Melyben attól élpártolni kél;

Egy király se inkább, mint hitetlen:

Nyüg a népen a rossz s tehetetlen.

*

Elszeretné olvasni Angolul is? Itt megteheti…

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *